Arbeidsrecht

Het team van Van den Enden van Ruijven Advocaten is gespecialiseerd in zaken, die betrekking hebben tot de relatie tussen werkgever en werknemer. Wanneer er zich problemen voordoen op de werkvloer, komt het arbeidsrecht om de hoek kijken. Heeft u twijfels over uw arbeidscontract? Wilt u een werknemer ontslaan? Dan is het verstandig om met dit soort situaties een advocaat in te schakelen. Wij bieden juridisch advies op maat op het gebied van arbeidsrecht.

Arbeidsrecht

Onderwerpen binnen het rechtsgebied waarin wij u onder andere kunnen bijstaan:

  •      Totstandkoming, duur, inhoud en beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  •        Geldigheid van een eventuele proeftijd;
  •        Loonbetalingsverplichtingen;
  •        Re-integratieverplichtingen;
  •        Verlof;
  •        Gelijke behandeling;
  •        Relatie-, concurrentie- en boetebedingen;
  •        Schorsing en op non actiefstelling;
  •        Opzegtermijnen;
  •        Andere onderwerpen omtrent het arbeidsrecht;

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht beschrijft de juridische verhouding tussen werknemer en werkgever. Het omvat alle regels, die van toepassing zijn op de relatie tussen deze twee partijen. Wanneer beide partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar afsluiten is het arbeidsrecht van toepassing.

Waarom het arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht is nodig om eventuele conflicten tussen werkgever en werknemer zoveel mogelijk te vermijden. Zo beschermt het arbeidsrecht de werknemer grotendeels tegen een eventueel te dominante positie van de werkgever. De verhouding tussen werkgever en werknemer is namelijk niet perse gelijkwaardig, zeker niet in tijden van een overschot aan personeel op de arbeidsmarkt.

Het arbeidsrecht ziet er op toe, dat de verhouding tussen werknemer en werkgever enigszins in balans wordt gehouden, waartoe beide partijen een aanzienlijk deel van hun contractsvrijheid moeten inleveren. Zo is de werkgever ertoe verplicht de werknemer op z’n tijd van een vakantie te laten genieten. Op het gebied van salarisvoorschriften mag de werkgever de werknemer niet onder het minimumloon betalen. Daarnaast speelt het arbeidsrecht een grote rol bij contractbeëindiging. Het arbeidsrecht ontneemt een werkgever bijvoorbeeld de vrijheid om een werknemer zonder geldige reden te ontslaan. De werknemer wordt dankzij het arbeidsrecht in bescherming genomen bij een eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Waar is het arbeidsrecht te vinden?

In Nederland is het arbeidsrecht op vele manieren vastgelegd. U vindt de regels terug in wetboeken, reglementen, cao’s en arbeidsovereenkomsten. Het belangrijkste deel van het arbeidsrecht is in ieder geval vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (boek 7). In andere wettelijke regelingen zoals Wet Gelijke Behandeling of de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst is weer een ander deel van het arbeidsrecht vastgelegd.

Goed werknemer- en werkgeverschap

Binnen het arbeidsrecht geldt er een algemene richtlijn waarin werknemer en werkgever met respect met elkaar dienen om te gaan. Dit is op alle situaties van toepassing waarbij wettelijke voorschriften niet uitputtend kunnen beschrijven wat werkgever en werknemer wel en niet kunnen of mogen doen. In geval van een schorsing of non-actiefstelling van een werknemer is de werkgever er op basis van goed werkgeverschap toe verplicht om de werknemer uit te leggen waarom hij of zij op non actief wordt gesteld en voor welke tijd dit geldt.

Individueel en collectief arbeidsrecht

Bij het arbeidsrecht wordt er een onderscheid gemaakt tussen het individuele arbeidsrecht en het collectieve arbeidsrecht. Het collectieve arbeidsrecht omvat alle regels die betrekking hebben op de gemeenschappelijke belangen van werknemers enerzijds en de gemeenschappelijke belangen van werkgevers anderzijds. Werknemersbelangen worden vooral behartigd door de Vakbond (cao’s) en ondernemingsraden, terwijl de werkgeversbelangen worden beschermd door werkgeversorganisaties.

Het individuele arbeidsrecht heeft betrekking op alle regels die in een individuele arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever in achtgenomen moeten worden.

Advocaat in het arbeidsrecht

Heeft u een conflict op de arbeidsvloer? Dreigt uw arbeidsovereenkomst tot een einde te komen? Of wilt u iemand ontslaan? Of u nou een werknemer of werkgever bent, Bij Van den Enden van Ruijven Advocaten bent u aan het juiste adres. Al velen jaren staan wij onze cliënten bij in procedures en geven wij juridisch advies over arbeidsrecht.

Wilt u meer weten over dit rechtsgebied of over onze tarieven? Neem vrijblijvend contact op.