Tarieven

tarieven gevelVan den Enden Van Ruijven Advocaten maken niet alleen samen het verschil in kwaliteit, maar ook in prijs. Wij leveren een goed product voor een redelijk tarief. Ons kantoor maakt geen onderscheid tussen betalende cliënten en cliënten met een toevoeging (zie hieronder). Wij vinden dat iedereen recht heeft op rechtbijstand. Ook daarin maken wij het verschil.

Standaard uurtarief

Wij hanteren een standaard uurtarief van € 205,-- te vermeerderen met 6% kantoorkosten en BTW. U ontvangt periodiek een volledig gespecificeerde declaratie.

Bijzonder tarief

Afhankelijk van de aard, omvang en spoedeisendheid van de zaak kan een bijzonder tarief gelden. In een voorkomend geval zullen wij dat met u overleggen.

Toevoegingszaken

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) bespreken wij in het eerste gesprek met u. Hierbij speelt de hoogte van uw inkomen en vermogen een rol. Wij vragen in een voorkomend geval voor u een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. U dient echter wel rekening te houden met een eigen bijdrage, die afhankelijk van uw inkomen kan variëren van circa € 80,-- tot € 800,--. Voor meer informatie: www.rvr.org >infobalie>gesubsidieerde rechtsbijstand

Bijkomende kosten

Alle op deze pagina genoemde tarieven zijn exclusief deurwaarderkosten, griffierechten, leges en andere kosten van derden.

Van den Enden Van Ruijven Advocaten is de handelsnaam van Van den Enden Advocaten B.V., ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 27241762.

De cliënten sluiten een overeenkomst van opdracht met deze B.V. Afhankelijk van het onderwerp wordt één van de advocaten ingeschakeld om uitvoering te geven aan de opdracht.

Onze advocaten zijn via de B.V. beiden tegen eventuele beroepsaansprakelijkheid verzekerd.

In geval van afwezigheid nemen onze advocaten voor elkaar de praktijk waar en indien dit niet mogelijk is wordt de waarneming door een advocaat van een ander kantoor in Westland verzorgd.